Naszej wiedzy i doświadczeniu zaufali...

Do grona naszych klientów należą liczni operatorzy logistyczni jak również przedsiębiorstwa, prowadzące działalność handlowo-dystrybucyjną w skali całego kraju. Obsługujemy większość międzynarodowych firm kurierskich reprezentujących polski sektor KEP, dostarczając dedykowane rozwiązania wspierające procesy operacyjne.

Nowe podejście miało zapewnić możliwość obsługi nowej numeracji transportu liniowego wprowadzonej na potrzeby innych, nowo wdrażanych systemów. Wdrożenie umożliwiło między innymi zwiększenie zasięgu wykonywanych operacji, wzrost wydajności procesu sortowania paczek oraz poprawę ergonomii pracy dzięki zastosowaniu terminali ubieralnych.

Wdrożenie mobilnego systemu o wysokiej i potwierdzonej w praktyce wydajności operacyjnej mającej na celu wzrost jakości obsługi klienta (punktualność, jakość, kontrola procesu). Efektem wdrożenia było między innymi podniesienie standardu obsługi klienta (możliwość kontroli procesu doręczeń poprzez obowiązkowy kontakt z odbiorcą przesyłki) oraz wzrost wydajności zespołów kurierskich.

Wdrożenie aplikacji mobilnej wspierającej proces zarządzania dostawami. Główna funkcjonalność obejmowała przyjęcie przesyłek do dostawy poprzez skanowanie i przekazanie trasy z listą zleceń na urządzenie mobilne kierowców. Pozostałe funkcje umożliwiały między innymi aktualizację statusów przesyłek oraz powiadomienia o nowych zleceniach lub ewentualnych zmianach.

Sprawdź z kim jeszcze współpracowaliśmy?

British American Tobacco Poland

Celem wdrożenia było dostarczenie wygodnej w obsłudze aplikacji wspierającej działania terenowe przedstawicieli handlowych. Aplikacja umożliwia badania rynku i opinii oraz wsparcie procesu wdrażania nowego produktu na rynek. Kompletne rozwiązanie składa się z aplikacji mobilnej oraz modułu centralnego do zarządzania i raportowania działaniami promocyjnymi. System został zintegrowany z systemem CRM, magazynowym oraz finansowo-księgowym. Efektem wdrożenia było usprawnienie procesu gromadzenia danych, wzrost jakości obsługi klienta i efektywności pracowników, optymalizacja czasu pracy oraz działań promocyjno-handlowych.

DPD Polska

Dostarczony system TMS odpowiada za planowanie i dystrybucję rozkładów jazdy, generowanie potwierdzeń realizowanych operacji, zleceń transportowych i dokumentów przewozowych. Wspiera też rozliczanie przewoźników i fakturowanie jak również efektywne zarządzanie operacjami transportowymi załadunku i rozładunku ciężarówek, zapewniając tym samym terminowość odbiorów i dostaw w oddziałach. Rozwiązanie gwarantuje ponadto wysoką wydajność i dostępność, łatwość rozwijania i wdrażania nowych funkcjonalności, integrację z systemami automatyzującymi procesy oraz pełną skalowalność przy rosnącej skali działalności.

Euronet Polska

Celem projektu było wdrożenie aplikacji webowej dla Koordynatorów Zespołów Sprzedażowych i mobilnej dla Przedstawicieli Handlowych oraz ich integracja z bieżącą infrastrukturą systemową IT. Kluczowa funkcjonalność odpowiadała za wymianę informacji o aktualnych statusach realizacji zadań, komunikację z pracownikami terenowymi oraz wsparcie działań sprzedażowych.
Efektem wdrożenia były miedzy innymi: optymalizacja kosztów pozyskania klienta, prognozowanie obrotów, usprawnienie pomiaru efektywności pracowników terenowych i kosztowej realizowanych działań.

Pomożemy Ci odkryć nowe
możliwości Twojego biznesu!

Dostarczamy rozwiązania dla średnich i globalnych spółek! Budujemy trwałe relacje, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu!

Skontaktuj się z nami