OMECON - rozwiązania IT dla transportu i logistyki - Aplikacja mobilna do konteneryzacji

Aplikacja mobilna do konteneryzacji

Spółka DPD Polska po latach pracy na aplikacjach desktopowych i z użyciem skanerów radiowych, zdecydowała się na rezygnację z dotychczasowego rozwiązania zastępując je urządzeniami przenośnymi, zwiększając tym samym mobilność systemu. Nowe podejście miało także zapewnić możliwość obsługi nowej numeracji transportu liniowego wprowadzonej na potrzeby innych, nowo wdrażanych systemów.

Wyzwania biznesowe: integracja z logiką dostarczoną przez innych dostawców, obsługa problemów wynikających z infrastruktury sieciowej w oddziałach, osiągnięcie niezakłóconej interakcji z użytkownikiem w warunkach pracy magazynu (dostosowanie komunikatów i dźwięków do poziomu hałasu w magazynie)

Efekty wdrożenia:

 • wzrost aspektu mobilności rozwiązania,
 • zwiększenie zasięgu wykonywanych operacji (w miejscach dotąd niedostępnych dla stanowisk desktopowych),
 • zwiększenie dostępności informacji dzięki komunikacji on-line,
 • poprawa ergonomii pracy dzięki zastosowaniu terminali ubieralnych,
 • wzrost wydajności procesu sortowania paczek.

ETAPY PROCESU

 1. Tygodniowe planowanie rozkładu trasy: Tworzenie przez dział planowania harmonogramu przejazdów na najbliższy tydzień
 2. Dzienne generowanie połączeń: Tworzenie przez dział planowania połączeń dziennych na podstawie rozkładu przejazdów
 3. Portal przewoźnika: Wysyłka zleceń transportowych, awizacja połączenia (uzupełnienie danych połączenia realizowanego przez przewoźnika)
 4. Wjazd: Realizowane operacje: wyszukiwanie przejazdu, wybór składu, rejestracja przejazdu (dane pojazdu, kierowcy, nr plomby)
 5. Podstawienie pod dok: Realizowane operacje: wyszukiwanie przejazdu, rejestracja przejazdu (nr doku, naczepa, nr plomby, procent oraz forma załadunku)
 6. Rozładunek: Realizowane operacje: wyszukiwanie przejazdu, rejestracja przejazdu (naczepa, nr doku)
 7. Załadunek: Realizowane operacje: wyszukiwanie przejazdu, rejestracja przejazdu (naczepa, nr doku)
 8. Odprawa: Realizowane operacje: wyszukiwanie przejazdu, parametry załadunku (procent i forma), rejestracja opakowań, rejestracja przejazdu (naczepa, dane kierowcy, nr doku)
 9. Wyjazd: Realizowane operacje: wyszukiwanie przejazdu, wybór składu, rejestracja przejazdu (naczepa, ciągnik, dane kierowcy, nr plomby)
 10. Komunikacja z Limur: Przekazanie danych połączenia, nr plomb, dokumentów przewozowych, nazwiska kierowcy, nr rejestracyjnego naczepy
 11. Zamknięcie przejazdu-specyfikacja do rozliczeń: Realizowane operacje: wyszukiwanie przejazdu, rejestracja przejazdu (naczepa, nr doku)
 12. Rozliczenie przewoźników: Realizowane operacje: wyszukiwanie przejazdu, rejestracja przejazdu (naczepa, nr doku)