OMECON - rozwiązania IT dla transportu i logistyki - Systemy zarządzania placem i awizacją dostaw (YMS)

Systemy zarządzania placem i awizacją dostaw (YMS)

Funkcjonalna doskonałość w jednym narzędziu

Celem systemu jest maksymalne uproszczenie wszelkich procedur rejestracji pojazdów wjeżdżających na monitorowany teren oraz go opuszczających. Moduł awizacji dostaw, transportu i gości funkcjonujący pod postacią aplikacji webowej umożliwia skuteczną kontrolę oraz efektywne zarządzanie ewidencją pojazdów. Scentralizowane zarządzanie zleceniami transportowymi przyspiesza komunikację oraz umożliwia dokładne planowanie terminów załadunków i rozładunków pojazdów dzięki automatycznej awizacji dostaw i obsłudze zajętości doków przeładunkowych.

System YMS &UP® łączy w sobie funkcje modułów do: dystrybucji zamówień dla dostawców (portal przewoźnika), obsługi transportu i elektronicznej awizacji (samoobsługowe kioski i terminale wjazdowe), rozpoznawania tablic rejestracyjnych (license plate recognition), zarządzania placem i dokami załadunkowymi, kontroli wagi awizowanych pojazdów oraz informowania kierowców (radiowy system przywoławczy, tablice informacyjne, wiadomości SMS). Wszechstronna funkcjonalność umożliwia pełną automatyzację obsługi wjazdu i wyjazdu z terenu centrum logistycznego przy jednoczesnym skróceniu czasu oczekiwania kierowców na wjazd oraz zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa dzięki kontroli natężenia i efektywnego sterowania ruchem pojazdów na placu manewrowym.

Awizuj, weryfikuj i kontroluj!

System wspiera zarządzanie placem w obszarach: awizowania i harmonogramowania transportu, zarządzania i kontroli ruchu pojazdów na terenie obiektu oraz obsługi procesów magazynowych (załadunek/rozładunek).

System obsługi transportu wykorzystuje zaawansowane funkcje automatyki, połączone z systemami kontroli dostępu i obsługi ruchu towarowo-osobowego. Umożliwia bezpieczne zarządzanie ewidencją pojazdów i osób – łączy cechy inteligentnego monitoringu, kontroli ruchu pojazdów oraz interaktywnej wymiany informacji.
Zastosowane narzędzia oraz technologie informatyczne pozwalają na pełną automatyzację weryfikacji pojazdów w oparciu o zdefiniowane reguły dostępu. Kluczową zaletą systemu jest uproszczenie wszelkich procedur wykonywanych przez pracowników ochrony, poprzez automatyczny odczyt numerów tablic rejestracyjnych oraz zdjęcia pojazdów przebywających na terenie.

Moduł awizacji transportu działający poprzez przeglądarkę internetową pozwala skutecznie kontrolować oraz zwiększać efektywność zarządzania ewidencją pojazdów. Główna funkcjonalność odpowiada za nadzór nad procesem od przyjazdu pojazdu do miejsca rozładunku/załadunku, poprzez realizację operacji magazynowych, na opuszczeniu terenu skończywszy.
Do najistotniejszych korzyści aplikacji należy zaliczyć wzrost bezpieczeństwa na terenie placu manewrowego, usprawnienie zarządzania ruchem pojazdów na terenie obiektu oraz optymalizację procesów rozładunkowo-załadunkowych.

Pomożemy Ci odkryć nowe
możliwości Twojego biznesu!

Dostarczamy rozwiązania dla średnich i globalnych spółek!

Skontaktuj się z nami

Funkcjonalność

Awizacja dostaw i transportu

Kontrola procesu rejestracji w punkcie obsługi kierowców

Identyfikacja tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających

Kontrola ruchu pojazdów na terenie obiektu

Zarządzanie harmonogramem dostępności doków

Obsługa statusów realizacji procesów magazynowych

Rejestracja czasów operacji magazynowych

Zarządzanie zdarzeniami w czasie rzeczywistym (alerty)

Osiągnij pełnię wydajności operacyjnej
dzięki automatycznej awizacji transportu

System YMS &UP® jest środowiskiem otwartym na integrację z zewnętrzną infrastrukturą systemowo-sprzętową. Aby osiągnąć pełną efektywność w obsłudze procesów logistycznych, oferujemy integrację w obszarze:

 • operacyjnym – zarządzanie magazynem (ERP, WMS) i zarządzanie transportem (TMS),
 • bezpieczeństwa procesów – identyfikacja pojazdów z automatycznym sterowaniem szlabanami i bramami (LPR, CCTV) oraz identyfikacja pracowników/gości (kontrola dostępu).

Technologie wykorzystane przy budowie systemu &UP® zapewniają unikalne w swej kompleksowości, połączenie warstwy informatyki odpowiedzialnej za wsparcie operacji logistycznych oraz automatyki odpowiadającej za bezobsługową realizację procesów ewidencji pojazdów i awizacji dostaw.

Korzyści z wdrożenia systemu
zarządzania placem i awizacją dostaw

 • automatyzacja procesu wjazdu na teren centrum logistycznego,
 • wzrost bezpieczeństwa na terenie placu manewrowego,
 • eliminacja wąskich gardeł i przestojów,
 • bieżący monitoring ruchu pojazdów na terenie obiektu,
 • wzrost wydajności i przepustowości centrum logistycznego,
 • optymalizacja procesów załadunkowo-rozładunkowych,
 • wzrost liczby obsługiwanych transportów i dostaw dzięki awizacji dostaw,
 • poprawa jakości obsługi przewoźników oraz operacji logistycznych.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Omecon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zeusa 47 lok. U1, 01-497 Warszawa, NIP: 5252599720, KRS: 0000530990 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@omecon.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość za pomocą formularza na naszej stronie oraz opcjonalnie, w celu dążenia do zawarcia umowy, obsługi już zawartej lub w celu przedstawienia oferty handlowej. Ponadto informujemy, że przysługuje Pani/Panu szereg praw wynikających z RODO, a w szczególności prawo do wniesienia sprzeciwu na działania Administratora. Więcej informacji o prawach, które Pani/Panu przysługują oraz o sposobach przetwarzania można znaleźć w polityce prywatności Administratora.

  AWIZACJA DOSTAW I TRANSPORTU
  Etapy procesu

  • Awizacja

   Zdefiniowanie danych usługi transportowej: termin realizacji, dane pojazdu oraz kierowcy

  • Portal przewoźnika

   Miejsce publikacji informacji na temat aktualnych zleceń transportowych dla spedytorów i operatorów logistycznych

  • AKCEPTACJA warunków

   Przewoźnik akceptując warunki zobowiązuje się do podstawienia pojazdu, przy pomocy którego zrealizuje awizowana usługę transportową (transport ładunku lub jego załadunek)

  • OCZEKIWANIE NA WJAZD

   Zanim awizowany środek transportu wjedzie na teren (magazyn, centrum dystrybucyjne, zakład produkcyjny) weryfikowany jest pod względem zgodności: skanowanie tablic przy pomocy automatycznego systemu rozpoznawanie numerów rejestracyjnych, potwierdzenie danych kierowcy przy pomocy czytnika dokumentów tożsamości, kontrola towaru, ważenie pojazdu

  • ZAłADUNEK/ROZłADUNEK

   Realizacja awizowanej usługi

  • OPUSZCZENIE TERENU ZAłADUNKU/ROZłADUNKU

   Skierowanie pojazdu do bramy wyjazdowej. W przypadku załadunku możliwość kontroli i weryfikacji wagi pojazdu względem awizowanej usługi