OMECON - rozwiązania IT dla transportu i logistyki - Aplikacja mobilna do zarządzania dostawami

Aplikacja mobilna do zarządzania dostawami

System &UP® to modułowe rozwiązanie do zarządzania transportem, oferujące szereg funkcjonalności optymalizujących pracę planistów, dyspozytorów, przewoźników, pracowników sortowni oraz działów finansowo-rozliczeniowych.

System &UP® TMS adresowany jest do spółek z sektorów dystrybucji, logistyki i transportu, które w efekcie dynamicznego rozwoju poszukują wydajnego i optymalnego rozwiązania, dostosowanego do osiągania nowych celów strategicznych oraz technologicznych wyzwań stawianych przed branżą logistyczną.

Rozwiązanie charakteryzuje się otwartością na integrację z zewnętrznymi systemami. Jego architektura zapewnia odpowiednią skalowalność umożliwiającą wydajną obsługę procesów operacyjnych dużych operatorów logistycznych i kurierskich. System ponadto umożliwia:

  • wzrost efektywności działań operacyjnych,
  • podniesienie wskaźników terminowości realizacji dostaw,
  • poprawę jakości kontroli nad przebiegiem procesów w czasie rzeczywistym.

Zakres funkcjonalny rozwiązania obejmuje wsparcie następujących procesów operacyjnych:

  • przyjęcie przesyłek do dostawy z wewnętrznego systemu TMS,
  • dystrybucję trasy z listą zleceń na urządzenia mobilne,
  • skanowanie przesyłek za pomocą urządzenia mobilnego,
  • przesyłanie statusów przesyłek po wygenerowaniu potwierdzenia załadunku,
  • powiadamianie kierowcy o nowych zleceniach i zmianach,
  • wykonywanie dokumentacji zdjęciowej za pomocą urządzenia mobilnego,
  • rejestrację przyczyn braku możliwości realizacji usługi doręczenia.