OMECON - rozwiązania IT dla transportu i logistyki - Aplikacja mobilna do zarządzania przesyłkami

Aplikacja mobilna do zarządzania przesyłkami

System &UP to aplikacja do zarządzania transportem, oferująca szereg rozwiązań optymalizujących pracę planistów, dyspozytorów, przewoźników, pracowników sortowni oraz działów finansowo-rozliczeniowych.

Spółka PEKAES – drugi wówczas (w momencie realizacji wdrożenia) największy krajowy operator logistyczny – stanął w obliczu technicznych ograniczeń w obecnej infrastrukturze IT. Architektura dotychczas funkcjonujących systemów nie była w pełni dostosowana do osiągania nowych celów strategicznych spółki oraz technologicznych wyzwań stawianych przed branżą logistyczną.

Wyzwania biznesowe: zapewnienie założonej wydajności procesu, osiągnięcie wymaganego czasu reakcji oraz integracji z wewnętrznym systemem operacyjnym.

Efekty wdrożenia:

 • wzrost efektywności działań operacyjnych zespołów kurierskich,
 • podniesienie wskaźników terminowości doręczeń przesyłek,
 • poprawa jakości kontroli nad przebiegiem procesów w czasie rzeczywistym.

Zakres wdrożenia obejmował dostarczenie następujących funkcjonalności:

 • przyjęcie przesyłek do dostawy z wewnętrznego systemu operacyjnego,
 • skanowanie przesyłek za pomocą urządzenia mobilnego,
 • układanie planu tras (modyfikacja przez operatora lub kierowcę),
 • przesyłanie statusów przesyłek po wygenerowaniu potwierdzenia załadunku,
 • powiadamianie kierowcy o nowych zleceniach i zmianach,
 • bieżąca informacja o statusach przesyłek i zleceń (e-mail/SMS),
 • możliwość wykonywania zdjęć za pomocą urządzenia mobilnego,
 • rejestracja przyczyn braku możliwości realizacji usługi doręczenia