OMECON - rozwiązania IT dla transportu i logistyki - Systemy optymalizacji tras i dostaw

Systemy optymalizacji tras i dostaw

Poznaj funkcjonalność platformy &UP® w zakresie optymalizacji procesów dystrybucyjnych i logistycznych. Minimalizuj koszty operacyjne, rozdzielaj zlecenia pomiędzy najkrótsze, najszybsze lub najtańsze trasy w pełni wykorzystując dostępną przestrzeń ładunkową.

Doskonałość w planowaniu i optymalizacji

Moduł do planowania i optymalizacji tras &UP® wspiera planistów oraz dyspozytorów w procesach zarządzania operacyjnego flotą pojazdów i obsługujących ją kierowców, przewoźników lub pracowników terenowych. Funkcjonalność modułu umożliwia planistom efektywne wyznaczanie tras uwzględniając przy tym szereg kryteriów optymalizacyjnych a zaawansowane algorytmy wedle przyjętych priorytetów, dokonują modyfikacji w zakresie kolejności przejazdu i realizacji zlecenia.

Planowanie tras następuje w oparciu o podstawowe dane (sieć dróg, natężenie ruchu, przepisy drogowe) pochodzące ze zintegrowanych z modułem systemów mapowych oraz dodatkowe parametry optymalizacyjne jak na przykład:

 • planowe okna czasowe,
 • terminy realizacji,
 • ładowność pojazdu.

Algorytmy wykorzystywane do planowania trasy uwzględniają między innymi: długość wyznaczonej trasy, średni czas przejazdu na każdym kolejnym odcinku trasy, koszty przejazdu dla określonego rodzaju pojazdu oraz bieżące natężenie ruchu na wybranych odcinkach planowanej trasy.

Na podstawie powyższych parametrów moduł optymalizujący generuje alternatywne trasy przejazdu, optymalne pod kątem zadanego kryterium:

 • efektywność kosztowa,
 • czas przejazdu,
 • najkrótsza trasa.

Dodatkowo system określa również czas niezbędny do wykonania poszczególnych zadań (dostaw lub realizacji usług) przyporządkowanych do trasy co w konsekwencji bezpośrednio przekłada się na optymalizację wykorzystania floty, wzrost efektywności oraz jakości realizowanych dostaw i usług, przy jednoczesnej redukcji kosztów i czasu dojazdu.

Optymalizuj trasy, ograniczaj koszty i zwiększaj efektywność realizacji dostaw i usług

Moduł optymalizacji tras i dostaw &UP® – zapewniając wysoką wydajność i szybkość obsługi – stanowi nieocenione wsparcie w procesach zarządzania ostatnią milą także w kontekście planowania stref i rejonów obsługiwanych przez przewoźników. Tworzenie planu stref realizowane jest na podstawie kodów pocztowych przypisanych do oddziałów operacyjnych organizacji lub rejonów operacyjnych przewoźników.

Zaplanowane trasy

rejestrowane są w systemie i prezentowane na mapie w postaci zoptymalizowanych ścieżek a następnie przekazywane bezpośrednio do urządzeń mobilnych obsługiwanych przez kierowcę, przewoźnika lub pracownika terenowego. W przypadku pojawienia się nowego zlecenia (ad-hoc) dyspozytor ma możliwość przeplanowania i dokonania ponownego przeliczenia trasy w trakcie dnia z uwzględnieniem bieżącej lokalizacji pojazdu oraz aktualnego stanu realizacji dotychczasowych i planowanych zleceń.

Moduł umożliwia:

Przypisywanie opracowanych

planów do określonych dni lub okresów w kalendarzu

Przeliczanie

i kalkulację tras

Prezentację przygotowanego

planu stref na wybranej mapie w kilku różnych warstwach i ujęciach oraz modyfikowanie utworzonej mapy i stref za pomocą interfejsu graficznego

Moduł planowania
i optymalizacji
tras &UP®

w wymiarze wydajnościowym korzystnie wpływa na pracę planistów oraz przewoźników realizujących zlecenia, zwiększając efektywność planowania i realizacji zadań. Z kolei w wymiarze ekonomiczno-finansowym optymalizuje poziom wykorzystania dostępnej floty ograniczając jednocześnie przebieg oraz koszty eksploatacji transportu.

Pomożemy Ci odkryć nowe
możliwości Twojego biznesu!

Dostarczamy rozwiązania dla średnich i globalnych spółek! Budujemy trwałe relacje, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu!

Skontaktuj się z nami

Funkcjonalność

Optymalizacja wg okien czasowych (załadunku i rozładunku)

Optymalizacja wg czasu i kosztów przejazdu

Optymalizacja wg typów pojazdów

Aktualizacja wyników optymalizacji w trakcie realizacji zleceń

Uwzględnianie priorytetów w realizacji zleceń

Bieżący monitoring obciążenia tras

Kompleksowe zarządzanie rejonami i strefami

Prezentacja wyników oraz tras kierowców na aktualnych mapach

Sprawdź w jaki sposób pomogliśmy innym firmom

Zapoznaj się z wybranymi wdrożeniami oraz korzyściami jakie zagwarantowaliśmy klientom w ramach dostarczonych rozwiązań.
Jeśli planujesz optymalizację procesów i szukasz wydajnych rozwiązań, które zapewnią efektywność operacyjną przy zmiennej skali działalności, nie czekaj i skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Efekty wdrożeń

Cele systemu do planowania
i optymalizacji tras

 • wsparcie najbardziej złożonych zagadnień logistycznych
 • optymalizacja wykorzystania floty transportowej
 • minimalizacja kosztów operacyjnych: personelu, pojazdów, utraconych możliwości
 • wzrost wydajności pracy planistów i dyspozytorów

Korzyści z wdrożenia systemu
planowania i optymalizacji tras

 • zróżnicowanie wariantów optymalizacyjnych,
 • minimalizacja kosztów operacyjnych (personelu, pojazdów, utraconych możliwości),
 • optymalizacja wykorzystania floty transportowej,
 • wzrost wydajności pracy planistów i dyspozytorów

Wypełnij formularz i dowiedz się w jaki sposób możemy zoptymalizować procesy zarządzania trasami i dostawami w Twojej firmie

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Omecon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zeusa 47 lok. U1, 01-497 Warszawa, NIP: 5252599720, KRS: 0000530990 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@omecon.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość za pomocą formularza na naszej stronie oraz opcjonalnie, w celu dążenia do zawarcia umowy, obsługi już zawartej lub w celu przedstawienia oferty handlowej. Ponadto informujemy, że przysługuje Pani/Panu szereg praw wynikających z RODO, a w szczególności prawo do wniesienia sprzeciwu na działania Administratora. Więcej informacji o prawach, które Pani/Panu przysługują oraz o sposobach przetwarzania można znaleźć w polityce prywatności Administratora.