OMECON - rozwiązania IT dla transportu i logistyki - Od 15 lat dostarczamy kompleksowe rozwiązania IT zaprojektowane dla dystrybucji, logistyki i transportu.

Od 15 lat dostarczamy kompleksowe rozwiązania IT zaprojektowane dla dystrybucji, logistyki i transportu.

Rozwijane przez nas oprogramowanie jest skalowalne, zapewniając tym samym wsparcie procesom operacyjnym o zmiennej skali. Jego elastyczność zaś sprawia, że z powodzeniem może być wykorzystane w kontekście zróżnicowanych, krytycznych dla biznesu procesów wymagających przetwarzania dużych ilości danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

„Everything is Possible” jest mottem, które nieustannie inspiruje nas do działania.

Budując biznes odpowiedzialny i nowoczesny, tworzymy przestrzeń wartości i zasad, które sprzyjają rozwojowi młodych ludzi, talentów i potencjału pracowników.

Paweł Prasuła – Założyciel Grupy EIP (Prezes zarządu EIP S.A.)

Z sukcesem pracujemy dla małych i dużych przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych w sektorze logistycznym.

Do grona naszych klientów należą liczni operatorzy logistyczni, jak również przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlowo-dystrybucyjną. Obsługujemy większość międzynarodowych firm kurierskich reprezentujących polski sektor KEP dostarczając dedykowane rozwiązania, wspierające procesy operacyjne i odzwierciedlające ich wyjątkową specyfikę. Projektowane i wdrażane przez nas rozwiązania niejednokrotnie stanowiły istotny kamień milowy w transformacji rynku dostaw w obliczu postępującej rzeczywistości cyfrowej.

Bartłomiej Raczyński – Dyrektor zarządzający

NASZĄ MISJĄ jest dostarczanie wydajnych rozwiązań oraz zapewnianie kompleksowego wsparcia klientom w rozwoju i utrzymaniu systemów optymalizujących procesy operacyjne z zakresu dystrybucji, logistyki i transportu.

Oferując wartość dodaną w postaci wiedzy i wieloletniego doświadczenia poprzez codzienne działania budujemy uznanie w oczach klientów jako zaufanego partnera i dostawcy systemów o wysokiej dostępności.

Paweł Garbacz – Dyrektor ds. rozwoju

Poznaj rozwiązania

Naszym atutem jest siła zespołu

Dysponujemy zespołem 70 specjalistów dobieranych zarówno pod kątem posiadanych kompetencji jak i cech osobowych. W ten sposób tworzymy przyjazne środowisko pracy i twórczą atmosferę, która bezpośrednio wpływa na naszą efektywność i budowane relacje z klientami. Nastawiamy się na długoterminową współpracę łącząc różne pokolenia specjalistów. Nasz zespół tworzą eksperci wykładający na wyższych uczelniach oraz młodzi specjaliści wnoszący świeżą perspektywę popartą bogatą wiedzą.

Budujemy długotrwałe relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu

Stosujemy jasne zasady komunikacji i współpracy

Zapewniamy synergię i ciągły rozwój w pracy zespołowej

Zatrudniamy zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów, programistów i menedżerów

Oferujemy wieloletnie doświadczenie w optymalizacji procesów w obszarach logistyki, transportu i dystrybucji

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające wydajność operacyjną

Korzyści ze współpracy

 • dwie dekady doświadczeń w tworzeniu i utrzymaniu rozwiązań IT,
 • wiedza, dobre praktyki branżowe i wsparcie merytoryczno-organizacyjne,
 • elastyczne podejście przy wyborze metodyki realizacji projektów,
 • kompleksowość usług IT – od audytu przez wdrożenie po utrzymanie,
 • współpraca z wysoko wykwalifikowanym zespołem,
 • indywidualny pakiet usług w oparciu o cele biznesowe klienta,
 • zaawansowane rozwiązania IT z zakresu dystrybucji, logistyki i transportu.

Korzyści platformy &UP®

 • integracja z obecnymi systemami klienta,
 • sprawna wymiana i przepływ danych,
 • zastąpienie wielofunkcyjnych systemów kompleksową platformą,
 • nadzór nad procesami logistycznymi objętymi  funkcjonalnością platformy,
 • rozwiązanie dostosowane do wielooddziałowych struktur organizacyjnych,
 • ograniczenie przyszłych kosztów utrzymania i rozwoju wielu systemów,
 • ograniczenie liczby koniecznych integracji,
 • wygoda wdrażania, rozwoju, utrzymania i użytkowania rozwiązania.
 • 5 tys. użytkowników mobilnych zalogowanych do systemu
 • 2 tys. połączeń liniowych obsługiwanych w ciągu dnia
 • 100 oddziałów obsługiwanych przez system centralny
 • 4 tys. awizacji dostaw rejestrowanych w ciągu dnia
 • 540 tys. zleceń zarejestrowanych w systemie w ciągu dnia
 • 4 mld złotych inkasowanych z przesyłek pobraniowych w ciągu roku

Kompetencje techniczne

 • systemy oparte na technologii Java i mikrousługach – Spring Boot
 • aplikacje webowe – Angular, PHP, HTML
 • aplikacje na urządzenia mobilne
 • aplikacje bazodanowe – Oracle, PostgreSQL, MSSql
 • systemy raportowe oraz Business Intelligence
 • narzędzia integracyjne ESB

Kompetencje merytoryczne

 • optymalizacja procesów dystrybucyjnych
 • optymalizacja procesów w transporcie liniowym
 • optymalizacja tras i dostaw
 • zarządzanie ruchem pojazdów i osób na terenie centrów logistycznych
 • usprawnianie procesów realizacji usług w terenie
 • systemowe wsparcie pracowników mobilnych

DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU
Przełomowe momenty

2019
2016
2015
2014
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2003
1997

Projekt i realizacja migracji flagowego produktu (platformy &UP®) do architektury mikrousług

Wdrożenie rozwiązania obsługującego mobilne formy płatności przy użyciu kart płatniczych

Skuteczne przeprowadzenie integracji systemu dystrybucji &UP® z głównym systemem IT globalnej korporacji kurierskiej

Wdrożenie rozwiązania ukierunkowanego na nowe formy nadania przesyłki – obsługa punktów nadawczo-odbiorczych

Tworzenie i rozwój wielu klienckich aplikacji webowych przy jednoczesnej maksymalizacji ich użyteczności

Stworzenie rozwiązania klasy GIS, pozwalającego na analizę terytorialną danych w ujęciu graficznym

Projekt i uruchomienie pierwszej aplikacji na mobilne urządzenia przewoźników komunikujące się z systemem w czasie rzeczywistym

Budowa i wyposażenie w interfejs pierwszej wersji Hurtowni Danych jako centralnego repozytorium informacji o wszystkich prowadzonych operacjach

Wdrożenie zaawansowanego modelu rozliczeniowego, umożliwiającego klientom sprawne rozliczanie środków pozyskanych z przesyłek pobraniowych (COD)

Uruchomienie pierwszej aplikacji webowej komunikującej system z użytkownikiem końcowym (nadawcą przesyłek). Odbiór zleceń nadawcy w czasie rzeczywistym

Wykorzystanie sieci Internet do usprawnienia systemu poprzez sprawną wymianę danych systemowych

Projekt i wdrożenie pierwszego systemu IT, wspierającego proces doręczenia przesyłki. System umożliwiał operacje na danych dostarczanych bez stałej komunikacji (off-line)

Pomożemy Ci odkryć nowe
możliwości Twojego biznesu!

Dostarczamy rozwiązania dla średnich i globalnych spółek! Budujemy trwałe relacje, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu!

Skontaktuj się z nami