System Mobilnego Wsparcia Sprzedaży zapewnia kompleksową obsługę procesu pozyskiwania kontaktów sprzedażowych (leadów) realizowanego przez mobilnych pracowników terenowych oraz procesów promowania marki realizowanych przez Menadżerów ds. Promocji.  W skład systemu wchodzą następujące moduły:

 

 • Mobilny Pracownik – aplikacja mobilna na urządzenia z systemem Android (tablety, phablety, telefony) wspierająca pozyskiwanie kontaktów przez pracowników terenowych (np. hostessa) w ramach zaplanowanych kampanii oraz działań promocyjno-sprzedażowych. Aplikacja umożliwia:
  • rejestrację danych klienta,
  • prezentację treści interaktywnych w postaci prezentacji multimedialnych (filmy, grafiki),
  • przeprowadzanie dowolnych ankiet,
  • zarządzanie czasem i miejscem pracy pracowników terenowych (hostess),
   • terminarz w formie kalendarza prezentujący terminy akcji oraz ich lokalizacje,
   • kalendarz, w którym pracownik mobilny deklaruje dni/godziny swojej gotowości do podjęcia pracy,
   • obsługę realizacji zadań – rozpoczęcia i zakończenia pracy przez pracownika mobilnego
  • obsługę materiałów promocyjnych (gratisów) wydawanych klientom,
  • obsługę stanów magazynowych materiałów promocyjnych,
  • rejestrację danych telemetrycznych i współrzędnych geograficznych.

 

 • Menadżer ds. Promocji – aplikacja mobilna na urządzenia z systemem Android (tablety, phablety, telefony) wspierająca realizację zadań związanych z obsługą kontaktów. Aplikacja umożliwia:
  • realizowanie zadań w procesach promocyjno-sprzedażowych:
   • pozyskania klienta,
   • obsługi programów testowania nowych produktów wprowadzanych na rynek,
   • sprzedaży produktów,
   • utrzymania klientów i podtrzymywania relacji,
  • komunikację z klientami w formie:
   • bezpośrednich spotkań,
   • rozmów telefonicznych,
   • wiadomości e-mail (możliwość definiowania szablonów dla poszczególnych zadań),
   • wiadomości SMS (możliwość definiowania szablonów dla poszczególnych zadań).
  • prezentację treści angażujących w postaci interaktywnych prezentacji multimedialnych (filmy, grafiki),
  • przeprowadzanie dowolnych ankiet,
  • obsługę terminarza planowanych akcji i zadań,
  • rejestrację planowanych nieobecności,
  • obsługę stanów magazynowych materiałów promocyjnych (gratisów) i sprzedawanych
  • produktów,
  • obsługę sprzedaży wraz z fiskalizacją na drukarkach mobilnych Posnet,
  • obsługę płatności elektronicznych (integracja z rozwiązaniami Paymax oraz FirstData)

 

 • Zarządzanie i raporty – moduł centralny systemu w formie portalu WWW służący do zarządzania oraz raportowania. Portal służy między innymi do:
  • definiowanie kampanii, wydarzeń oraz akcji promocyjno-sprzedażowych,
  • obsługi kartoteki lokalizacji, w których odbywają się akcje promocyjno-sprzedażowe,
  • zarządzania rejonizacją poprzez definiowanie makroregionów, regionów i obszarów,
  • zarządzania użytkownikami oraz uprawnieniami (możliwość definiowania struktury użytkowników opartej na rejonizacji),
  • definiowania procesów oraz ankiet związanych z poszczególnymi zadaniami,
  • zarządzanie i kontrola stanów magazynowych materiałów promocyjnych (gratisów) oraz towarów sprzedawanych,
   • obsługa przesunięć towarów na poszczególnych szczeblach organizacji,
   • przydzielanie konkretnych stanów magazynowych do kampanii i wydarzeń,
   • wydawanie towaru Pracownikom Terenowym i Menadżerom ds. Promocji,
  • raportowanie operacyjne i strategiczne służące:
   • bieżącej i okresowej ocenie pracy Pracowników Terenowych,
   • bieżącej i okresowej ocenie pracy Menedżerów ds. Promocji,
   • raportowaniu i pomiaru skuteczności pozyskiwania kontaktów,
   • raportowaniu zużycia materiałów promocyjnych,
   • raportowanie wolumenu sprzedaży.

 

System może zostać zintegrowany z innymi systemami klienta np. z CRM w obszarze obsługi kontaktów lub z Systemem Magazynowym (ERP, WMS) w obszarze zarządzania przepływem towaru.